Terapia w odciążeniu

Home / Nauka / Terapia w odciążeniu

Biodex NxStep™ – System Odciążenia umożliwia terapię w częściowym odciążeniu z łatwym dostępem do pacjenta. Odciążenie masy ciała pozwala na możliwość wczesnej rehabilitacji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dla pacjenta i terapeuty. Terapeuci mogą skupić się na leczeniu swoich pacjentów, manualnie torując pracę kończyn dolnych.  Gait TRAINER 3 + System odciążenia: Gait Trener zapewnia biofeedback dźwiękowy i wizualny o długości oraz szybkości kroku. System Odciążenia zapewnia wsparcie, pomagając pacjentom odzyskać pewność siebie, siłę i funkcję chodu. System odciążenia, w połączeniu z Gait Trainer 3 pozwala każdemu pacjentowi na jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji.


VA Hospital Study * wspiera koncepcję Systemu Odciążenia Biodex.

„Jeżeli system nie pozwala na ruchy w płaszczyźnie pionowej, chód jest znacznie zniekształcony. Pacjent nadal może być w stanie poruszać się na bieżni, ponieważ podłoże porusza się pod nim, ale ten nienaturalny chód nie jest celem terapii.”

Szczególne zalecenia:

 • - Odciążenie do 40% masy ciała pacjenta
 • - Pozwalaja na 5,5 cm ruch pionowy w celu umożliwienia normalnego chodu
 • - Wiarygodny sposób na zapewnienie prawidłowego poziomu odciążenia
 • - Umożliwiają łatwe dostosowanie stopnia odciążenia w przypadku postępów pacjenta lub zmęczenia podczas ćwiczeń

* VA Hospital Study: Source: Wilson M, Qureshy H, Protas E, Holmes A, Krouskop T, Sherwood A.: Equipment Specifications for Supported Treadmill Ambulation Training, J of Rehab, Rehab and Development, Vol. 37 No. 4, July/August 2000, pp 415-422

 

Zastosowanie terapii w odciążeniu

Uraz rdzenia kręgowego

Cel: zmniejszenie spastyczności oraz odzyskanie funkcjonalnego chodu poprzez terapię w częściowym odciążeniu.

Metody: Początkowe odciążenie do 40% masy ciała. Gdy pacjent zaczyna wykazywać stopniową symetrię kroków, odciążenie masy ciała może być zmniejszone. W przypadku korzystania z bieżni lub Biodex Gait Trainer oraz odciążenia zmniejszonego do 20% masy ciała, prędkość taśmy bieżni może być zwiększona do treningu funkcjonalnej długość i szybkość kroku.

Wyniki i zalety: Rehabilitacja może się rozpocząć w ciągu pierwszych 1-3 miesięcy po urazie kiedy można odzyskać najwięcej funkcji dzięki plastyczności układu nerwowego. Poprawa chodu została osiągnięta w pozycji wyprostowanej, w pełni odciążonej pozycji przez powtarzalne i rytmiczne ruchy bieżni lub Biodex Gait Trainer. Skuteczne, wydajne i bezpieczne wykorzystanie czasu terapii. Umożliwia skupienie się na terapii, a nie na podtrzymywaniu pacjenta. W przypadku korzystania z bieżni lub Biodex Gait Trainer: poprawa funkcji chodu, poprawa szybkości chodu, wytrzymałości oraz zmniejszenie pomocy potrzebnej podczas chodu.

Piśmiennictwo:

 • - Barbeau i wsp Chód po urazach rdzenia: Kontrola i powrót..
 • - Gardner i wsp Częściowa odciążenie masy ciała z chodem na bieżni.
 • - Visintin wsp nowe podejście do terapii chodu u pacjentów po udarze  wykorzystaniem odciążenia masy ciała oraz bieżni.

Udar /Uraz mózgu

Cel: Odzyskanie funkcjonalnego chodu poprzez terapię w częściowym odciążeniu.

Metody: Początkowe odciążenie, aż do 40% masy ciała. Gdy pacjent zaczyna wykazywać stopniową symetrię kroków odciążenie może być zmniejszona. W przypadku korzystania z bieżni lub Biodex Gait Trainer i odciążenie jest zredukowane do 20% masy ciała, prędkość taśmy bieżni może być zwiększona do treningu parametrów chodu.

Wyniki i zalety: Rehabilitacja może się rozpocząć w ciągu pierwszych 1-3 miesięcy po incydencie kiedy jest największy potencjał rehabilitacyjny spowodowany plastycznością ośrodkowego układu nerwowego. Poprawa długości oraz symetrii chodu została osiągnięta w pozycji wyprostowanej, w pełni odciążonej pozycji przez powtarzalne i rytmiczne ruchy na pasie bieżni lub Biodex Gait Trainer. Skuteczne, wydajne i bezpieczne wykorzystanie czasu terapii. Umożliwia skupienie się na terapii, a nie na podtrzymywaniu pacjenta. W przypadku korzystania z bieżni lub Biodex Gait Trainer: Poprawa parametrów chodu: szybkość, wytrzymałość oraz zmniejszenie pomocy potrzebnej podczas chodu.

Piśmiennictwo:

 • - Visintin wsp .: Nowe podejście do odzyskania funkcji chodu u pacjentów po udarach poprzez stymulację z wykorzystaniem systemu odciążenia i bieżni.

Choroba Parkinsona

Cel: Odzyskanie funkcjonalnego chodu poprzez terapię w częściowym odciążeniu.

Metoda: Początkowe odciążenie, aż do 40% masy ciała. Pacjent w odciążeniu może trenować równowagę (np. przesunięcie środka ciężkości) oraz chód. W przypadku wykorzystania w połączeniu z Biodex Gait Trainer, dźwiękowy i wizualny biofeedback wspomagają terapię czasowych i przestrzennych deficytów związanych z chodem osób chorych na chorobę parkinsonizmu.

Wyniki i zalety: Poprawa kroku. Poprawa parametrów krążeniowo- wydolnościowych, wydajne i bezpieczne korzystanie z czasu przeznaczonego na terapię. Umożliwia skupienie się na terapii a nie na fizycznym podtrzymywaniu pacjenta.

Piśmiennictwo:

 • - Morris, ME, et al, długość kroku w chorobie Parkinsona Strategie Normalizacji i podstawowych mechanizmów.
 • - Brain, 119: 551-568, 1996.

 

Pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego

Cel: Odzyskanie ruchomości miednicy w zakresie rotacji, połączonej z trakcją oraz ćwiczeniami.

Metody: W połączeniu z bieżnią nachyloną do 3%, system odciążenia zapewni pionową trakcję. Nachylona bieżnia powoduje przodopochylenie miednicy umożliwiając stawom międzykręgowym otwarcie i zmniejszenie nacisku na otaczające struktury, w tym nerwy. W odciążeniu pacjent może wykonywać ćwiczenia chodu oraz równowagi

Wyniki i zalety: Redukcja kompresji na nerwy. Zwiększenie tolerancji ćwiczeń. Możliwość ćwiczenia dłużej na bieżni wpływa na wzrost stabilizacji centralnej oraz wytrzymałość mięśni posturalnych.

Piśmiennictwo:

 • - Simpson, S, et al. Terapia na bieżni z odciążeniem dyskopatii lędźwiowej

Osoby starsze

Cel: Odzyskanie funkcjonalnego chodu poprzez terapię w częściowym odciążeniu.

Metody: Odciążenie pacjenta w systemie odciążenia Biodex. Pacjent w odciążeniu może trenować równowagę oraz chód.

Wyniki i zalety: Poprawa pewności siebie. Poprawa tolerancji ćwiczeń. Przełożenie treningu na funkcje życia codziennego. Utrzymanie lub uzyskanie samodzielności.

Amputacja kończyny dolnej

Cel: Odzyskanie funkcjonalnego chodu poprzez terapię w częściowym odciążeniu.

Metoda: Początkowe odciążenie wynosi do 30% masy ciała. Odciążony pacjent może wykonywać trening przenoszenie ciężaru ciała. Gdy pacjent wykonuje trening chodu, terapeuta wspomaga pracę stóp.

Wyniki i zalety: Redukcja bólu. Hartowanie kikuta można zacząć wcześniej i jest to zabieg stopniowy. Obserwuje się zmniejszenie zapotrzebowania metabolicznego i układu krwionośnego. Wydajne i bezpieczne korzystanie z czasu przeznaczonego na terapię. Umożliwia skupienie się na terapii, a nie na fizycznym podtrzymywaniu pacjenta.

Piśmiennictwo:

 • - Peterson et al. „Reakcje fizjologiczne Podczas chodu w odciążeniu u trzech pacjentów po amputacji na poziomie podudzia”. Badanie pilotażowe.

Pacjenci ortopedyczni

Cel: Poprawa propriocepcji i obciążania stawów po urazie, zabiegu chirurgicznym lub endoprotezoplastyce poprzez terapię w częściowym odciążeniu.

Metody: Początkowe odciążenie wynosi do 40% masy ciała. Odciążony pacjent może wykonywać trening przenoszenie ciężaru ciała oraz chodu. Zmniejszenie stopnia odciążenia w miarę odzyskiwania przez pacjenta zakresu ruchu i rozpoczęcie wykonywania mini przysiadów i innych aktywności wpływających na przenoszenie ciężaru ciała.

Wyniki i zalety: Rehabilitacja może rozpocząć wcześnie. Poprawa propriocepcji i czynności wymagających obciążenia masą ciała.

Piśmiennictwo:

 • - Mulcare, JA et al. Reakcje fizjologiczne podczas chodu w odciążeniu: badanie pilotażowe.

Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.