Muzykoterapia

Home / Nauka / Muzykoterapia

Zintegrowana muzykoterapia – do bieżni Biodex Gait Trainer 3

Rytmiczna stymulacja słuchowa (RAS) jest połączona z treningiem chodu aby wprowadzić neurologiczną terapię muzyką do planu powrotu do sprawności. Muzykoterapia to wykorzystanie muzyki w rehabilitacji i medycynie do usprawnienia funkcji ruchowych i treningu w schorzeniach takich jak:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • porażenie mózgowe,
 • udar,
 • uraz czaszkowo-mózgowy.

Trening pacjentów z pomocą muzyki

Obecny stosunek fizjoterapeutów do osób zajmujących się muzykoterapią to 30:1. Wskazuje to jasno na skalę zapotrzebowania. Wzrastająca liczba pacjentów z chorobą Parkinsona jest kolejnym powodem ukazującym potrzebę terapii muzyką. Zintegrowanie muzykoterapii z bieżnią Gait Trainer 3 staje się efektywnym narzędziem rehabilitacyjnym, które pozwala muzykoterapeutom leczyć większą liczbę pacjentów i działać na większą skalę. Skuteczność terapii udowodniona jest poprzez szczegółowe i rzetelne raporty.

Biodex Gait Trainer 3 to idealna platforma do zintegrowania muzykoterapii

Tempo utworu (BPM – uderzenia na minutę) może być dobrane tak, aby wpłynąć na charakterystykę chodu. Chodzenie i czas cyklu chodu mogą być określone jako kroki na minutę (spm). Biodex Gait Trainer 3 ma możliwość kontroli prędkości pasa bieżni (czyli prędkości chodu danej osoby) w jednostkach spm (cykl trwania chodu). Powtarzanie treningu chodu ma wpływ na neuroplastyczność mózgu, kompozycje muzyczne z dobraną prędkością (BPM) wywołują pożądany wzorzec chodu. Gait Trainer 3 ma wbudowaną bazę muzyki (aby ułatwić rozpoczęcie muzykoterapii), pozwala też terapeucie na wprowadzenie własnych utworów. Muzyka może być też przetransferowana na urządzenie pacjenta, aby wpływać na niego także poza placówką, gdzie jest rehabilitowany. Gait Trainer 3 oferuje biofeedback w czasie rzeczywistym i wyświetla wymierną długość, kadencję (spm) i symetrię kroku. Z opcją muzykoterapii, Gait Trainer 3 tworzy bardziej kompatybilną platformę rehabilitacyjną.

Zastosowanie muzykoterapii połączonej z treningiem chodu

Biodex wraz z dostawą sprzętu daje Ci obszerną dokumentację oraz wideo instruktaż z akademii eLearningu aby pomóc Ci w wyborze, które kompozycje są najlepsze dla różnych zastosowań klinicznych, np:

 • pacjenci neurologiczni:
 • skrajna patologia/upośledzenie funkcji chodu,
 • umiarkowane i ciężkie patologie/upośledzenia funkcji chodu połączone z zaburzeniami funkcji kognitywnych,
 • pacjenci ortopedyczni:
 • brak zaburzeń kognitywnych

 

Biblioteka do muzykoterapii

Opcja terapii z muzyką w bieżni Biodex Gait Trainer 3 jest uruchamiana poprzez pendrive USB, który aktywuje oprogramowanie odtwarzacza. Biblioteka pełna jest utworów zorientowanych na terapię, nagranych uderzeń metronomu i innych dźwięków. Sound Bar domontowany do bieżni posiada złącza na słuchawki i mikrofon.

 

Biblioteka nagrywana była wśród czołowych artystów

Baza dźwieków i muzyki zawiera nagrania wyprodukowane w historycznych, słynnych na cały świat studiach, znanych z poświęcenia dla jakości dźwięku i jego ostatecznego brzmienia. Lokacje, w których nagrywaliśmy obejmują Premier Studios, Nowy Jork (tam nagrywali artyści tacy jak Madonna) oraz Bismeaux Studio, Austin, Teksas (Ray Benson, Willie Nelson, George Strait i inni).

 • Silvery Moon Medley© to muzykoterapia z czystymi dźwiękami, które świetnie uzupełniają i pasują do treningu chodu. Dostępne w tempie od 90 do 140 bpm.
 • Street Walking© to kompozycja z dwoma różnymi prędkościami – 60 i 140 bpm. Każdy z nich dostosowany jest do wspomagania specyficznych potrzeb ruchowych. Kompozycja ta nadaje się świetnie dla wzorców chodu, których tempo jest poniżej norm.
 • Animals Everywhere© to oryginalna kompozycja podzielona na pięć stopni prędkości pomiędzy 45 a 130 bpm, każda z nich dostosowana jest do zainicjowania i kontynuowania chodu u osób ze skrajnymi patologiami chodu.

 

Wszystkie utwory są nagrane w metrum 4/4 z równym, spokojnym tempem, bez wstawek instrumentalnych, które zaburzałyby wzorzec chodu. Street Walking© oraz Animals Everywhere© zostały ponadto nagrane w formacie DXD używanej w SACD (Super Audio CD) dla wysokiej jakości odtwarzania analogowego. Dodatkowe kompozycje muzyczne, bez tak dokładnego tła terapeutycznego, podobnie jak nagrania metronomu i inne rytmiczne dźwięki, dostępne są w Bibliotece Muzycznej Biodex.

Silvery Moon Medley© jest nagraniem The Center for Music Therapy, Inc. Street Walking© oraz Animals Everywhere© to kompozycje zaczerpnięte z The Center for Music Therapy, Inc.


Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.