Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej

Home / Nauka / Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej

Rozcięgna podkolanowe terapia

Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej – zarządzanie ryzykiem urazów sportowych

Zaawansowane oprogramowanie System 4 obsługuje teraz protokoły dla grupy mięśni kulszowo-goleniowych

 

Uszkodzenie mięśni grupy kulszowo-goleniowej, nazywanych również hamstringami, stanowi poważny problem. Niezależnie od posiadanego przez Państwa procesu prewencji urazów i wzmacniania, obiektywne protokoły testowe oferowane przez Biodex System 4 dostarczają cennych danych o sprawności tych mięśni w izolowanych warunkach. Wyniki testu, w połączeniu z ustalonymi wynikami docelowymi można wykorzystać podczas określania zagrożenia urazem, rehabilitacji oraz określaniu zdolności powrotu sportowca do gry. Co bardzo ważne, możliwa jest aktualizacja istniejących dynamometrów Systemów 3 i 4 tak, aby oferowały wyżej opisane funkcjonalności.

Rozcięgna podkolanowe - test
Protokół 1: test porównania wielu kątów

Bada obustronnie symetrię izometrycznego szczytowego momentu siły w pozycji wymuszającej wydłużenie (rozciągnięcie) mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Rozciąganie bierne stanowi nieuniknioną siłę (lub moment siły) generowaną przez hamstringi będące w stanie wydłużenia. Gdy deficyt wynosi do 10%, ryzyko kolejnego urazu jest znacznie zmniejszone. UWAGA! Protokół ten wymaga przystawki do badania grupy mięśni kulszowo-goleniowej (model 830-550). Stosowanie innych przystawek jest niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem.

Ściągnij pracę naukową!

  • (praca w recenzji) Ekscentryczne wzmacnianie mięśni grupy kulszowo-goleniowej w stanie rozciągnięcia zmniejsza prawdopodobieństwo nadwyrężenia tych mięśni w przyszłości. Tyler, et al; Orthopedic J Sports Med., Aug. 2014. Pobierz tutaj.

Test współczynnika H/Q - urazy rozcięgien podkolanowych
Protokół 2: mieszany test współczynnika H/Q

Wykorzystuje współczynnik koncentrycznego i ekscentrycznego szczytowego momentu obrotowego podczas zgięcia. Jeżeli współczynnik wynosi powyżej 1.4, ryzyko urazu hamstringów znacznie maleje. UWAGA! Niniejszy protokół wykorzystuje standardową przystawkę dla stawu kolanowego Biodex.

Ściągnij pracę naukową

  • Nierównowaga sił i zapobieganie uszkodzeniom mięśni grupy kulszowo-goleniowej zawodowych piłkarzy. Croisier, et al; The American Journal of Sports Medicine. April 30, 2008. Pobierz tutaj.

Instrukcja obsługi

Ściągnij opis i instrukcję obsługi nowych protokołów i przystawek – plik PDF.

Przystawki

Do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania testów oceniających grupę mięśni kulszowo-goleniowych wymagane jest korzystanie ze specjalnych przystawek do stawu kolanowego – model 830-550. Przystawki te oferują dodatkowe 30 stopni zakresu ruchomości, więc kiedy zostaną zamocowane w urządzeniu, kolano może unieść się 20 stopni ponad linię horyzontalną.

Rozcięgna podkolanowe - przystawki do testu i treningu


Dowiedz się więcej o ochronie sportowców przed kontuzją poprzez dodanie treningu ekscentrycznego wraz z programem treningu hamstringów. Zapoznaj się z protokołem: Rehabilitacja urazów mięśni grupy kulszowo-goleniowej i zapobieganie kolejnym urazom za pomocą treningu ekscentrycznego w stanie wydłużenia: nowa koncepcja - zobacz na stronie Biodex.com.

Zapoznaj się z wynikami badań: Zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotu kontuzji hamstringów. Ewolucja nowego protokołu rehabilitacyjnego. Szczegółowe omówienie badań, które wykonano w Instytucie Medycyny Sportowej i Urazów w Sporcie Nicholasa (NISMAT) ponad dwa lata temu. Dokument ten bada procedury rehabilitacyjne, sprawdza wyniki badań popartych dowodami i analizuje powody urazów w celu poprawy przyjętych metod terapeutycznych – zobacz na stronie Biodex.com.Ściągnij aktualizację już dziś

Wejdź na stronę Biodex 4 i ściągnij najnowszą wersję oprogramowania do swojego urządzenia. Zwiększ funkcjonalność systemu Biodex w Twojej placówce.

s4-download

Aktualizacja v4.60* obejmuje mieszany test współczynnika H/Q oraz test porównania wielu kątów w prewencji i leczeniu urazu mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Obiektywny protokół testowy oferowany dla Systemu 4 da Ci wiarygodne dane z wyizolowanej grupy mięśniowej. Wyniki testu mogą być użyte do oceny ryzyka urazu hamstringów, zarządzania procedurą rehabilitacyjną czy dla określenia gotowości zawodnika do powrotu do gry.
Dodatkowo, ta niezmiernie ważna aktualizacja oprogramowania pozwala użytkownikom na ściągnięcie wszystkich danych o testach pacjenta i łatwą konwersję ich na format CSV. Aktualizacja oferuje również odświeżone i bogatsze dane normatywne – od dzieci, aż do dorosłych (wiek od 5 do 83 lat).

*aktualizacja wymaga systemu operacyjnego Windows 7 Professional w wersji 64 bitowej. Aktualizacje sprzętu i oprogramowania dostępne są dla wcześniejszych wersji Systemu 3 i Systemu 4. Skontaktuj się z serwisem firmy Biodex lub Działem Technicznym firmy Technomex w celu otrzymania szczegółów: +1-631-924-9000 lub 32 40 10 350 wew. 57. Aktualizacja dodatkowo wymagać może oprogramowania Microsoft .NET Framework 2.0.

Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.