Symetria chodu

Home / Nauka / Symetria chodu

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem, które przeprowadzili pracownicy Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie pod kierownictwem Mariusza Drużbickiego na bieżni Biodex Gait Trainer!

 

Temat badania:

„Zmiana w symetrii chodu po treningu na bieżni z biofeedbackiem u pacjentów poudarowych: badanie kontrolne po 6 miesiącach na randomowej grupie badawczej”

 

W badania porównywano trening chodu na bieżni z oraz bez biofeedbacku wizualnego i dźwiękowego. Pacjenci to osoby co najmniej pół roku po incydencie udarowym. Trening trwał 10 dni, od poniedziałku do piątku, 30 minut dziennie. Ocena chodu dokonywana była na systemie BTS Smart. Wyniki pokazały, że przy stosowaniu biofeedbacku uzyskuje się m.in. skrócenie fazy podporu w obydwu kończynach dolnych, skrócenie fazy przenoszenia w kończynie porażonej.

Pełna treść badania: http://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/898420


Streszczenie:

Wstęp: Jednym z największych wyzwań, które stoją przed pacjentami, którzy przeżyli udar – jest nauka podstawowych czynności motorycznych, takich jak chód. Celem tego badania jest ocena, czy trening na bieżni z wizualnym biofeedbackiem poprawia symetrię chodu oraz jego parametry kinematyczne i czasowo-przestrzenne u pacjentów poudarowych.

Metodyka badań: Trzydziestu pacjentów poudarowych w fazie przewlekłej zostało losowo przydzielonych do grupy z programem rehabilitacyjnym na bieżni z lub bez wizualnego biofeedbacku. Program treningowy trwał 10 dni. Oceniano parametry kinematyczne i czasowo-przestrzenne chodu. Dla wszystkich parametrów, skalkulowano indeks symetryczności. Badania kontrolne zostały przeprowadzone po 6 miesiącach od czasu zakończenia programu treningowego.

Wyniki: Indeks symetryczności uległ normalizacji poprzez wydłużenie kroku (p=0,006), skrócenie fazy podporu oraz wyrównanie symetrii kończyn. W grupie kontrolnej, nie zauważono żadnej statystycznie istotnej zmiany w żadnym z parametrów. Nie było znaczącej różnicy między grupą interwencyjną, a grupą kontrolną w momencie zakończenia programu rehabilitacyjnego czy w badaniu kontrolnym po okresie 6 miesięcy.

Wnioski: Trening na bieżni ma znaczący wpływ na poprawę parametrów czasowo-przestrzennych chodu oraz jego symetrii u pacjentów poudarowych w fazie przewlekłej. W grupie, która poddana była treningowi na bieżni z wizualnym biofeedbackiem, nie zauważono żadnej znaczącej poprawy.

 

 

Biodex - Badania Symetria chodu

Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.