Standaryzacja

Home / Standaryzacja

PHU Technomex we współpracy z czołowymi ośrodkami klinicznymi i uczelniami (AWF, Uniwersytety Medyczne, uczelnie prywatne) wciąż prowadzi badania mające na celu popularyzację potrzeby standaryzacji postępowania rehabilitacyjnego w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Projekt zakłada ocenę prospektywną stanu pacjenta przed planowanym zabiegiem, ocenę etapową i końcową w wybranych dysfunkcjach układu ruchu. Projekt obejmuje następujące dysfunkcje układu ruchu:

  • stan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego,
  • stan po rekonstrukcji ścięgna Achillesa,
  • stan po uszkodzeniu stożka rotatorów,
  • stan po uszkodzeniu struktur miękkich tzw. tendinopatie o różnej lokalizacji.

Z racji swych założeń, propozycja uczestnictwa w programie jest skierowana do ośrodków klinicznych i badawczych dysponujących sprzętem do obiektywnej oceny stanu pacjenta na poszczególnych etapach usprawniania w przypadku określonych dysfunkcji. Projekt zakłada obiektywną ocenę stanu pacjenta w zakresie: siły mięśniowej, równowagi i kontroli sensomotorycznej oraz aktywności mięśniowej (powierzchniowe EMG). Istotnym założeniem projektu jest weryfikacja skuteczności prowadzonego usprawniania w oparciu o istniejące modele postępowania usprawniającego. Projekt zakłada, że we współpracującym ośrodku poza oceną może odbywać się postępowanie rehabilitacyjne w zakresie w/w dysfunkcji. W przypadku, gdy ośrodek nie prowadzi postępowania rehabilitacyjnego (uczelnie, ośrodki o charakterze badawczym), rolą takiej placówki jest tylko obiektywna ocena stanu pacjenta na różnych etapach procesu leczenia. Ze względu na złożoność projektu, szczegółowe założenia zostaną przedyskutowane i ustalone wśród ośrodków, które wyrażą swe zainteresowanie uczestnictwem.

Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.