Pomóż sportowcowi bezpiecznie wrócić do uprawiania sportu z Biodex Balance Assessment for Concussion Management.

Home / Pomóż sportowcowi bezpiecznie wrócić do uprawiania sportu z Biodex Balance Assessment for Concussion Management.

Biodex Balance Assessment for Concussion Management

Biodex Balance Assessment Concussion Management pozwala terapeutom na ilościową ocenę zdolności zachowania równowagi przez zawodników przed i po urazach.

Szczegółowe raporty śledzące postępy dostarczają zespołowi medycznemu niezbędnych informacji, które umożliwiają podjęcie decyzji o powrocie zawodników do regularnych treningów.

 

Biodex Balance Technology

Metoda oceny „Biodex Balance Assessment” prowadzona jest przy użyciu wszechstronnego systemu Balance System SD lub przenośnego urządzenia BioSway.

Platforma Biodex Balance System SD jest doskonałym narzędziem do oceny i reedukacji propriocepcji i kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu. Podstawa platformy pozwala na pracę w warunkach statycznych oraz dynamicznych.

obraz

 

BioSway jest przenośną platformą ze statycznym podłożem.

biosway

 

Zmodyfikowany Kliniczny Test Integracji Sensorycznej i Równowagi (mCTSIB) można wykonać na obu platformach Biodex. Jest zaprojektowany tak, aby systematycznie oceniać integracje zmysłów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi tj.: prioprocepcji, zmysłu wzroku, systemu westybularnego.

Indeks Sway jest obiektywną oceną wychyleń postawy i jest mierzony podczas testu mCTSIB. Test stanowi uogólnioną ocenę, jak dobrze sportowiec może zintegrować różne zmysły w odniesieniu do równowagi i zrekompensować je, gdy jeden lub więcej zmysłów zostanie zmodyfikowany. Wyższy indeks Sway wskazuje na zmniejszenie zdolności sportowca do utrzymania stabilności.

Poza przeprowadzeniem testu CTSIB, nowa wersja oprogramowania Balance System SD i BioSway zawiera teraz możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanej wersji testu stabilności postawy – Balance Error Scoring System (BESS), popularnego w przypadku pracy z pacjentem po wstrząśnieniu mózgu. Obydwa systemy mają teraz możliwość tworzenia własnych testów równowagi, które pozwalają modyfikować istniejące lub tworzyć zupełnie nowe protokoły zarówno z testami CTSIB, jak i BESS.

 

Kliniczny Test Integracji Sensorycznej i Równowagi (CTSIB)

Biodex mCTSIB określa ilościowo wychylenia postawy przy czterech różnych warunkach:

Oczy otwarte,
Stabilne podłoże
Informacje dostępne ze wszystkich zmysłów: somatosensoryczne, wizualne i westybularne
Oczy zamknięte,Stabilne podłoże Brak informacji ze zmysłu wzroku, dostępne są somatosensoryczne i westybularne. Jeżeli sportowiec wykona badanie niepoprawnie, zmysły westybularne lubsomatosensoryczne mogą wykazywać uszkodzenie, wraz ze wzrostem zależności zmysłu wzroku.
Oczy otwarte,Niestabilne podłoże Somatosensoryczne zmodyfikowane, dostępne są wizualne i westybularne. Jeżeli sportowiec wykona badanie niepoprawnie, westybularne lubwizualne mogą wykazywać uszkodzenie, wraz ze wzrostem zależności somatsensorycznych.
Oczy zamknięte,Niestabilne podłoże Brak informacji ze zmysłu wzroku, somatosensoryczne zmodyfikowane, dostępne tylko westybularne. Sportowcy po wstrząśnieniu mózgu najprawdopodobniej będą wykazywać problemy w tych warunkach. Jeśli wyniki sa gorsze niż normy lub badania bazowe, system westybularny może być uszkodzony.

 

Pomiar balansu

Badania pokazują, że sportowcy często wykazują niższą stabilność posturalną po wstrząśnieniu mózgu. Utratę stabilności postawy można wytłumaczyć obniżeniem interakcji sensorycznej, która uniemożliwia sportowcom dokładne wykorzystanie
i wymianę informacji sensorycznych z systemów wizualnych, westybularnych
i somatosensorycznych. Trudność w utrzymaniu równowagi może występować nawet po ustąpieniu objawów wstrząśnienia mózgu. Stwierdzono, że u sportowca, którego nie występują żadne objawy, i który przeszedł pozytywnie komputerowy test poznawczy, może dojść do zaburzeń równowagi spowodowanych urazem głowy, które bez oceny równowagi nie zostałyby zdiagnozowane.

Badania wykazały, że ocena równowagi w połączeniu z testami poznawczymi
i kontrolą objawów zwiększa ogólną dokładność do 90%.

pomiar balansupomiar balnsu 2

 

 

 

Pomiar wychyleń postawy

Pomiar stabilności postawy jest uznanym i obiektywnym wskaźnikiem w ocenie sportowców z ostrym wstrząśnieniem mózgu. Negatywne efekty w utrzymaniu postawy są identyfikowane zaraz po zdarzeniu, ale występują także w późniejszym okresie, wskazuje to na konieczność włączenia badania równowagi do procesu rehabilitacji osób po wstrząśnieniu mózgu. Metoda „Biodex Balance Assessment” wybija się ponad obiektywne badania równowagi oceniające zmiany jedynie wychyleń postawy. Korzystając z Klinicznego Testu Integracji Sensorycznej
i Równowagi (CTSIB), niezależne testowanie wszystkich trzech systemów sprzężenia zwrotnego może determinować zależność badanego od systemów wizualnych, westybularnyh i somatosensorycznych.

Test kliniczny integracji sensorycznej wagi

Kliniczny Test Integracji Sensorycznej Równowagi (CTSIB) jest zaakceptowaną, znormalizowaną metodą, która identyfikuje i śledzi zaburzenia równowagi oraz trzy powiązane systemy sensoryczne. W połączeniu z dzisiejszymi postępami technologicznymi test ten zapewnia społeczności medycyny sportowej bardziej dokładne i obiektywne narzędzie oceny stabilności postawy.

Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.