Nowe przystawki – System 4

Home / Nowe przystawki – System 4

Nowe przystawki dla osób z niedowładem kończyn górnych – lżejsze, dostosowane m.in. do pacjentów poudarowych.

Rehabilitacja po udarze - przystawki Biodex

Nowe przystawki idealnie sprawdzą się u osób, u których udar spowodował deficyty funkcjonalne. Niedowład kończyn górnych często ogranicza niezależność pacjentów. Deficyty, o których mowa to m.in.:

  • zaburzona koordynacja,
  • hiperfleksja,
  • spastyczność,
  • osłabienie siły mięśni.

Ćwiczenia oporowe kończyn dolnych, często stosowane po incydentach udarowych, już dawno wykazały poprawę wielu czynności funkcjonalnych, np. wstawania z krzesła, chodu czy poruszania się po schodach. Natomiast praca nad wzrostem siły mięśniowej kończyn górnych jest przedmiotem badań od niedawna. Osłabienia kończyn górnych wynikają przede wszystkim z dezorganizacji funkcji neuromotorycznych i jest jednym z najbardziej istotnych zaburzeń po udarze. W rzeczywistości osłabienie odgrywa rolę znacznie większą, niż uważano do tej pory. Przyczynia się też do utraty funkcji motorycznych u osób po udarze. Brak odpowiedniego treningu siłowego jest oznaką niedostatecznej dbałości o dobro pacjenta. Typowe podejście do tego problemu to stosowanie taśm elastycznych. Niestety, ponieważ metoda ta nie zapewnia dostatecznej intensywności i progresji treningów, pacjenci udarowi rzadko kiedy wykazują poprawę funkcji. Dodatkowo, często przy wykonywaniu tych ćwiczeń nie zwracamy uwagi na stabilizację tułowia, co promuje i utrwala ruchy kompensacyjne.

 

Właściwości:

  • bardzo lekkie i wytrzymałe – wykonane z włókna szklanego,
  • przystawki promują poprawną kinetykę układu mięśniowo-szkieletowego oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia stawu,
  • przystawka nadgarstek/łokieć – ćwiczenia wykonywane są w sposób niezależny od grawitacji, aby dostosować się do znikomej siły u pacjentów poudarowych,
  • zintegrowany ogranicznik ROM oraz pokrętło blokady – pozwala na użycie tych samych przystawek dla lewej i prawej strony, bez potrzeby odłączania od dynamometru,
  • przystawki bez wzmocnionych uchwytów – pozwalają na lepszy chwyt dłonią,
  • delikatne i miękkie pasy i poduszki – dla wrażliwej skóry.

 


Przystawka dla barku

Bark – ruch odwodzenia/przywodzenia

Przesuwane poduszki można dostosować do różnej budowy anatomicznej oraz występujących u pacjentów zaburzeń kończyny górnej. Lekkie – niestawiające pacjentowi oporu własnym ciężarem, a zarazem solidne i odporne na aplikowane siły. Bezpieczna i wygodna stabilizacja bez konieczności silnego łapania za uchwyt (jest on jednakże obecny z uwagi na zachęcenie pacjenta do trzymania kciuka skierowanego do góry – pozycja ta zapobiega urazom – tzw. syndrom ciasnoty podbarkowej).

Bark – zgięcie/wyprost

Stosuje się tą samą przystawkę, co przy ruchu odwodzenia/przywodzenia.

Przystawka dla barku i łokcia

Bark – rotacja wewnętrzna/zewnętrzna

Równomiernie wspiera ciężar przedramienia przy pomocy zintegrowanego podłokietnika. Przystawka izoluje ruchy rotacji w zmodyfikowanej pozycji.

Łokieć – zgięcie/wyprost

Używa tej samej przystawki co w przypadku barku – w rotacji wew. i zew. Odciąża przedramię przedramienia przy pomocy zintegrowanego podłokietnika. Przystawka ta izoluje ruch zgięcia i wyprostu w płaszczyźnie poprzecznej, eliminując wpływ grawitacji na generowaną siłę i ruch.

Przystawka dla nadgarstka

Nadgarstek – zgięcie/wyprost

Ustawia nadgarstek tak, aby ruch mógł być wykonany w płaszczyźnie poprzecznej, eliminując wpływ grawitacji na generowany ruch.

 

Biodex

Firma Biodex Medical Systems Inc. posiada ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Przestrzegamy wielu restrykcyjnych norm jakości, czyniąc urządzenie, które kupisz pewnym partnerem w pomaganiu ludziom. Biodex posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, UL 60601-1, EN 60601-1-1-2. W Biodexie nad Twoim zadowoleniem pracuje ponad 200 osób.